M4350 系列 全網管型交換器

提供了 1G/10G/25G/100G 連接埠口
適合 AV over IP / 大數據 / AI 運算 使用
特定型號支援 PoE 供電,
可為無線 AP 提供電力與高速網路。

型號

M4350-24G4XF
GSM4328

M4350-48G4XF
GSM4352

M4350-8X8F
XSM4316

M4350-12X12F
XSM4324

交換器層級

Layer 3

Layer 3

Layer 3

Layer 3

RJ-45 Port數

24 Port 10M/100M/1G PoE+

48 Port 10M/100M/1G PoE+

8 Port 100M/1G/2.5G/5G/10G

12 Port 100M/1G/2.5G/5G/10G

光纖Port數

4 Port 1G/10G

4 Port 1G/10G

8 Port 1G/10G

12 Port 1G/10G

外部管理Port

1 Port Out-of-Band (OOB)

1 Port Out-of-Band (OOB)

1 Port Out-of-Band (OOB)

1 Port Out-of-Band (OOB)

Console Port

1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console

1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console

1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console

1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console

USB Port

2

2

2

2

硬體效能

Packet Buffer

16Mb

32Mb

32Mb

32Mb

MAC Address Table

16K

16K

16K

16K

背板頻寬

128Gpbs

176Gbps

320Gbps

480Gbps

Jumbo Frame

支援,最大12K

支援,最大12K

支援,最大12K

支援,最大12K

Forwarding Rate

95.23Mpps

130.94Mpps

238.08Mpps

357.12Mpps

L2軟體功能

Store-and-forward

支援

支援

支援

支援

堆疊

支援,最高可堆疊8台 (無法與M4300系列堆疊)

支援,最高可堆疊8台 (無法與M4300系列堆疊)

支援,最高可堆疊8台 (無法與M4300系列堆疊)

支援,最高可堆疊8台 (無法與M4300系列堆疊)

PoE 供電

648W (base) up to 720W

236W (base) up to 1,440W

(none)

(none)

802.1P

支援

支援

支援

支援

802.1D STP

支援

支援

支援

支援

802.1S MSTP

支援

支援

支援

支援

802.1W RSTP

支援

支援

支援

支援

BPDU防護

支援(STP BPDU Guard)

支援(STP BPDU Guard)

支援(STP BPDU Guard)

支援(STP BPDU Guard)

802.1x

支援

支援

支援

支援

802.3x flow control

支援

支援

支援

支援

802.3az EEE 節能

支援

支援

支援

支援

802.1Q

支援

支援

支援

支援

IGMP Snooping

支援,v2/v3

支援,v2/v3

支援,v2/v3

支援,v2/v3

ACL

支援

支援

支援

支援

DHCP Snooping

支援

支援

支援

支援

SNMP

支援,v1/v2/v3

支援,v1/v2/v3

支援,v1/v2/v3

支援,v1/v2/v3

RMON

支援,1,2,3,9

支援,1,2,3,9

支援,1,2,3,9

支援,1,2,3,9

Weighted Deficit Round Robin

支援

支援

支援

支援

802.3ad LAGs(LACP)

支援,最大128組,每組最多8 Port

支援,最大128組,每組最多8 Port

支援,最大128組,每組最多8 Port

支援,最大128組,每組最多8 Port

VLAN 數

支援,最大4K

支援,最大4K

支援,最大4K

支援,最大4K

ARP 防護

有,Dynamic ARP Inspection

有,Dynamic ARP Inspection

有,Dynamic ARP Inspection

有,Dynamic ARP Inspection

Arp

Up to 4K

Up to 4K

Up to 4K

Up to 4K

MAC based VLAN

支援

支援

支援

支援

Protocol Based VLAN

支援

支援

支援

支援

Private VLAN(or Guest VLAN)

支援

支援

支援

支援

Port Mirroring

支援

支援

支援

支援

RADIUS & TACACS+

支援

支援

支援

支援

廣播風暴抑制(Broadcast Control)

支援

支援

支援

支援

L3軟體功能

Policy Based Routing (PBR)

支援(IPv4/IPv6)

支援(IPv4/IPv6)

支援(IPv4/IPv6)

支援(IPv4/IPv6)

OSPF

支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組

支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組

支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組

支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組

Static Route

支援,IPv4:256組,IPv6 :64組

支援,IPv4:256組,IPv6 :64組

支援,IPv4:256組,IPv6 :64組

支援,IPv4:256組,IPv6 :64組

VLAN Route

支援

支援

支援

支援

IP Route

支援

支援

支援

支援

DHCP Server

支援 IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool

支援 IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool

支援 IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool

支援IPv4最大256組 DHCP Pool IPv6 最大16組DHCP Pool

sFlow

支援,(IPv4 & IPv6 headers)

支援,(IPv4 & IPv6 headers)

支援,(IPv4 & IPv6 headers)

支援,(IPv4 & IPv6 headers)

IPv6支援

支援

支援

支援

支援

硬體

功耗

Full Power : 871.2W

Full Power : 1618.3W

Full Power :81.1W

Full Power : 95.8W

噪音

52dBA

52dBA

56.3dBA

64dBA

運作溫度

0゜C to 45゜C

0゜C to 45゜C

0゜C to 50゜C

0゜C to 50゜C

保存溫度

-20゜C to 70゜C

-20゜C to 70゜C

-20゜C to 70゜C

-20゜C to 70゜C

運作溼度

90% 無冷凝

90% 無冷凝

90% 無冷凝

90% 無冷凝

保存濕度

95% 無冷凝

95% 無冷凝

95% 無冷凝

95% 無冷凝

寬 x 高 x 深

44 x 4.3 x 40 cm

44 x 4.3 x 40 cm

22 x 4.3 x 40 cm

22 x 4.3 x 40 cm

電磁認證

電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A

電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A

電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A

電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A

安規認證

安規認證: CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1

安規認證: CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1

安規認證: CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1

安規認證: CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1

如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。

型號

M4350-44M4X4V MSM4352

M4350-24X4V XSM4328CV

M4350-24F4V XSM4328FV

M4350-36X4V XSM4340CV

M4350-24X8F8V XSM4340V

M4350-32F8V XSM4340FV

交換器層級

Layer 3

Layer 3

Layer 3

Layer 3

Layer 3

Layer 3

RJ-45 Port數

44 Port 100M/1G/2.5G PoE++ 4 Port 100M/1G/2.5G/5G/10G PoE++

24 Port 100M/1G/2.5G/5G/10G PoE+

(none)

36 Port 100M/1G/2.5G/5G/10G PoE++

24 Port 100M/1G/2.5G/5G/10G PoE++

(none)

光纖Port數

4 Port 1G/10G/25G(堆疊25G)

4 Port 1G/10G/25G(堆疊25G)

24 Port 1G/10G 4 Port 1G/10G/25G(堆疊25G)

4 Port 1G/10G/25G(堆疊25G)

8 Port 1G/10G 8 Port 1G/10G/25G(堆疊25G)

32 Port 1G/10G 8 Port 1G/10G/25G(堆疊25G)

外部管理Port

1 Port Out-of-Band (OOB)

1 Port Out-of-Band (OOB)

1 Port Out-of-Band (OOB)

1 Port Out-of-Band (OOB)

1 Port Out-of-Band (OOB)

1 Port Out-of-Band (OOB)

Console Port

1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console

1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console

1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console

1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console

1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console

1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console

USB Port

2

2

2

2

2

2

硬體效能

Packet Buffer

32Mb

32Mb

32Mb

64Mb

64Mb

64Mb

MAC Address Table

16K

16K

16K

16K

16K

16K

背板頻寬

500Gbps

680Gbps

680Gbps

920Gbps

1.04Tbps

1.04Tbps

Jumbo Frame

支援,最大12K

支援,最大12K

支援,最大12K

支援,最大12K

支援,最大12K

支援,最大12K

Forwarding Rate

372Mpps

505.92Mpps

505.92Mpps

684.48Mpps

773.76Mpps

773.76Mpps

L2軟體功能

Store-and-forward

支援

支援

支援

支援

支援

支援

堆疊

支援,最高可堆疊8台(只能用25G 堆疊)

支援,最高可堆疊8台(只能用25G 堆疊)

支援,最高可堆疊8台(只能用25G 堆疊)

支援,最高可堆疊8台(只能用25G 堆疊)

支援,最高可堆疊8台(只能用25G 堆疊)

支援,最高可堆疊8台(只能用25G 堆疊)

PoE 供電

194W (base), up to 3,314W

576W (base),up to 720W

(none)

280W (base),up to 1,760W

290W (base),up to 1,770W

(none)

802.1P

支援

支援

支援

支援

支援

支援

802.1D STP

支援

支援

支援

支援

支援

支援

802.1S MSTP

支援

支援

支援

支援

支援

支援

802.1W RSTP

支援

支援

支援

支援

支援

支援

BPDU防護

支援(STP BPDU Guard)

支援(STP BPDU Guard)

支援(STP BPDU Guard)

支援(STP BPDU Guard)

支援(STP BPDU Guard)

支援(STP BPDU Guard)

802.1x

支援

支援

支援

支援

支援

支援

802.3x flow control

支援

支援

支援

支援

支援

支援

802.3az EEE 節能

支援

支援

支援

支援

支援

支援

802.1Q

支援

支援

支援

支援

支援

支援

IGMP Snooping

支援,v2/v3

支援,v2/v3

支援,v2/v3

支援,v2/v3

支援,v2/v3

支援,v2/v3

ACL

支援

支援

支援

支援

支援

支援

DHCP Snooping

支援

支援

支援

支援

支援

支援

SNMP

支援,v1/v2/v3

支援,v1/v2/v3

支援,v1/v2/v3

支援,v1/v2/v3

支援,v1/v2/v3

支援,v1/v2/v3

RMON

支援,1,2,3,9

支援,1,2,3,9

支援,1,2,3,9

支援,1,2,3,9

支援,1,2,3,9

支援,1,2,3,9

Weighted Deficit Round Robin

支援

支援

支援

支援

支援

支援

802.3ad LAGs(LACP)

支援,最大128組,每組最多8 Port

支援,最大128組,每組最多8 Port

支援,最大128組,每組最多8 Port

支援,最大128組,每組最多8 Port

支援,最大128組,每組最多8 Port

支援,最大128組,每組最多8 Port

VLAN 數

支援,最大4K

支援,最大4K

支援,最大4K

支援,最大4K

支援,最大4K

支援,最大4K

ARP 防護

有,Dynamic ARP Inspection

有,Dynamic ARP Inspection

有,Dynamic ARP Inspection

有,Dynamic ARP Inspection

有,Dynamic ARP Inspection

有,Dynamic ARP Inspection

Arp

Up to 4K

Up to 4K

Up to 4K

Up to 4K

Up to 4K

Up to 4K

MAC based VLAN

支援

支援

支援

支援

支援

支援

Protocol Based VLAN

支援

支援

支援

支援

支援

支援

Private VLAN(or Guest VLAN)

支援

支援

支援

支援

支援

支援

Port Mirroring

支援

支援

支援

支援

支援

支援

RADIUS & TACACS+

支援

支援

支援

支援

支援

支援

廣播風暴抑制(Broadcast Control)

支援

支援

支援

支援

支援

支援

L3軟體功能

Policy Based Routing (PBR)

支援(IPv4/IPv6)

支援(IPv4/IPv6)

支援(IPv4/IPv6)

支援(IPv4/IPv6)

支援(IPv4/IPv6)

支援(IPv4/IPv6)

OSPF

支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組

支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組

支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組

支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組

支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組

支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組

Static Route

支援,IPv4:256組,IPv6 :64組

支援,IPv4:256組,IPv6 :64組

支援,IPv4:256組,IPv6 :64組

支援,IPv4:256組,IPv6 :64組

支援,IPv4:256組,IPv6 :64組

支援,IPv4:256組,IPv6 :64組

VLAN Route

支援

支援

支援

支援

支援

支援

IP Route

支援

支援

支援

支援

支援

支援

DHCP Server

支援IPv4最大256組 DHCP Pool

IPv6 最大16組DHCP Pool

支援IPv4最大256組 DHCP Pool

IPv6 最大16組DHCP Pool

支援IPv4最大256組 DHCP Pool

IPv6 最大16組DHCP Pool

支援IPv4最大256組 DHCP Pool

IPv6 最大16組DHCP Pool

支援IPv4最大256組 DHCP Pool

IPv6 最大16組DHCP Pool

支援IPv4最大256組 DHCP Pool

IPv6 最大16組DHCP Pool

sFlow

支援,(IPv4 & IPv6 headers)

支援,(IPv4 & IPv6 headers)

支援,(IPv4 & IPv6 headers)

支援,(IPv4 & IPv6 headers)

支援,(IPv4 & IPv6 headers)

支援,(IPv4 & IPv6 headers)

IPv6支援

支援

支援

支援

支援

支援

支援

硬體

功耗

Full Power : 3857.5W

Full Power : 907.8W

Full Power : 119.3W

Full Power : 2071.4W

Full Power : 2057.3W

Full Power : 156.4W

噪音

52dBA

57.2dBA

61.8dBA

54dBA

53.3dBA

63dBA

運作溫度

0゜C – 45゜C

0゜C – 45゜C

0゜C – 50゜C

0゜C – 45゜C

0゜C – 45゜C

0゜C – 50゜C

保存溫度

-20゜C to 70゜C

-20゜C to 70゜C

-20゜C to 70゜C

-20゜C to 70゜C

-20゜C to 70゜C

-20゜C to 70゜C

運作溼度

90% 無冷凝

90% 無冷凝

90% 無冷凝

90% 無冷凝

90% 無冷凝

90% 無冷凝

保存濕度

95% 無冷凝

95% 無冷凝

95% 無冷凝

95% 無冷凝

95% 無冷凝

95% 無冷凝

寬 x 高 x 深

44 x 4.3 x 40 cm

44 x 4.3 x 40 cm

44 x 4.3 x 40 cm

44 x 4.3 x 40 cm

44 x 4.3 x 40 cm

44 x 4.3 x 40 cm

電磁認證

電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A

電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A

電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A

電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A

電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A

電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A

安規認證

安規認證: CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1

安規認證: CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1

安規認證: CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1

安規認證: CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1

安規認證: CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1

安規認證: CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1

如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。

型號

M4350-16V4C
VSM4320C

M4350-40X4C
XSM4344C

交換器層級

Layer 3

Layer 3

RJ-45 Port數

(none)

40 Port 100M/1G/2.5G/5G/10G PoE++

光纖Port數

16 Port 1G/10G/25G 4 Port 40G/100G

4 Port 40G/100G

外部管理Port

1 Port Out-of-Band (OOB)

1 Port Out-of-Band (OOB)

Console Port

1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console

1 port RJ-45 Console + 1 Port usb-c console

USB Port

2

2

硬體效能

Packet Buffer

256 Mb

256 Mb

MAC Address Table

16K

16K

背板頻寬

1.6Tbps

1.6Tbps

Jumbo Frame

支援,最大12K

支援,最大12K

Forwarding Rate

1190.4Mpps

1190.4Mpps

L2軟體功能

Store-and-forward

支援

支援

堆疊

支援,最高可堆疊8台(可用25G or 100G堆疊)

支援,最高可堆疊8台(只能用100G堆疊)

PoE 供電

(none)

196W (base),up to 1,676W

802.1P

支援

支援

802.1D STP

支援

支援

802.1S MSTP

支援

支援

802.1W RSTP

支援

支援

BPDU防護

支援(STP BPDU Filter / Guard)

支援(STP BPDU Filter / Guard)

802.1x

支援

支援

802.3x flow control

支援

支援

802.3az EEE 節能

(none)

(none)

802.1Q

支援

支援

IGMP Snooping

支援,v2/v3

支援,v2/v3

ACL

支援

支援

DHCP Snooping

支援

支援

SNMP

支援,v1/v2c/v3

支援,v1/v2c/v3

RMON

支援,1,2,3,9

支援,1,2,3,9

Weighted Deficit Round Robin

支援

支援

802.3ad LAGs(LACP)

支援,最大128組,每組最多8 Port

支援,最大128組,每組最多8 Port

VLAN 數

支援,最大4K

支援,最大4K

ARP 防護

有,Dynamic ARP Inspection

有,Dynamic ARP Inspection

Arp

Up to 4K

Up to 4K

MAC based VLAN

(none)

(none)

Protocol Based VLAN

(none)

(none)

Private VLAN(or Guest VLAN)

支援

支援

Port Mirroring

支援

支援

RADIUS & TACACS+

支援

支援

廣播風暴抑制(Broadcast Control)

支援

支援

L3軟體功能

Policy Based Routing (PBR)

支援(IPv4/IPv6)

支援(IPv4/IPv6)

OSPF

支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組

支援,IPv4:1,024組,IPv6 :256組

Static Route

支援,IPv4:256組,IPv6 :64組

支援,IPv4:256組,IPv6 :64組

VLAN Route

支援

支援

IP Route

支援

支援

DHCP Server

(none)

(none)

sFlow

支援,(IPv4 & IPv6 headers)

支援,(IPv4 & IPv6 headers)

IPv6支援

支援

支援

硬體

功耗

Full Power : 143.4W

Full Power : 2018.3W

噪音

55dBA

54.3dBA

運作溫度

0゜C to 50゜C

0゜C to 45゜C

保存溫度

-20゜C to 70゜C

-20゜C to 70゜C

運作溼度

90% 無冷凝

90% 無冷凝

保存濕度

95% 無冷凝

95% 無冷凝

寬 x 高 x 深

44 x 4.3 x 40 cm

44 x 4.3 x 40 cm

電磁認證

電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A

電磁認證: CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014 ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014 BSMI: CNS 13438 Class A

安規認證

安規認證:CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1

安規認證:CB report / certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013 UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 CE LVD: EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 RCM (AS/NZS) 60950.1:2015 CCC (China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) BSMI: CNS 14336-1

如規格有異動,恕不另行通知。NETGEAR保有所有權利。